La gran errada en l’ensenyament de les matemàtiques

Estàndard

L’altre dia vaig trobar aquest article a El Confidencial. En ell, José Antonio Fernández Bravo, entre d’altres moltes coses Professor de Didàctica de les Matemàtiques, es mostra molt crític amb el nostre sistema educatiu. I, a més a més, assegura és l’ensenyament de les matemàtiques on es concentren tots els vicis. Segons ell, les matemàtiques s’estan donant malament en el 97% de les escoles.

Lectura molt interessant per veure la importància de treballar la resolució de problemes i per veure que, no per fer més i més exercicis, els resultats milloren

Anuncis

Tareas Plus: tutorials en castellà de matemàtiques, física i química

Estàndard

tareasplus.com  ofereix una gran quantitat de tutorials, en vídeo, tractant temes diversos relacionats tots amb la ciència. Matemàtica, Física i Química són els protagonistes, amb videos de 15 a 25 minuts.
Podem navegar per categories, comentar els videos, subscriure’ns al nou contingut i gaudir d’aplicacions gratuïtes per a mòbils, existint versions per iPhone i Android.

tareasplus

Aprendre matemàtiques en context

Estàndard

El portal educatiu edu365.cat ha incorporar una sèrie de materials per a l’aprenentatge de les matemàtiques amb activitats elaborades amb l’objectiu clar d’utilitzar les matemàtiques en problemes plantejats de la vida quotidiana, de forma lúdica i agrupant un ventall ben ample del currículum de Primària.

L’aproximació a l’aprenentatge és competencial i parteix de quatre escenaris que representen situacions realistes en els quals l’alumnat haurà d’efectuar una sèrie d’operacions com ara sumes, restes i multiplicacions senzilles, en apartats seqüenciats per dificultat. Els escenaris disponibles són:

Mathematical Moments

Estàndard

L’American Mathematical Society (AMS) ha editat “Mathematical Moments”(«Moments matemàtics»), una col·lecció de pòsters divulgatius.

El seu objectiu és promoure el coneixement i el paper rellevant de les matemàtiques en la ciència, la natura, la tecnologia i la cultura. Poden utilitzar-se a l’aula com a recursos per destacar les connexions entre les matemàtiques i la societat.

Estan disponibles en diferents idiomes (anglès, castellà, francès,…) i en alguns casos van associats a podcasts en anglès.