La classe invertida (The flipped classroom)

Estàndard

En altres entrades ja vaig parlar de la Flipped Classroom o classe invertida. Potser estem davant del terme de moda en quant a innovació a l’escola.

El que promou aquesta metodologia és treure la teoria de la classe per ocupar-la amb la realització dels exercicis. És a dir, tot el contrari del que es fa a una classe tradicional. La teoria a casa i  els deures a l’aula. Per què? Perquè així el mestre pot pot dedicar més temps a resoldre dubtes i a guiar els estudiants per les aplicacions pràctiques dels continguts.

Aquest sistema comporta un repartiment nou de les responsabilitats de l’aprenentatge, que recauen més clarament en qui aprèn. L’estudiant és l’agent realment actiu. Ell triarà el ritme, el moment i la manera en què realitza l’aprenentatge. I això comportaqrà que el professor passi a desenvolupar un paper de guia d’aquest procés.

Les tecnologies són imprescindible per donar-li aquesta volta a l’aula. Les gravacions en vídeo i  les plataformes educatives tindran un pes important…

Aquí teniu l’enllaç a la web espanyola de Flipped Classroom.

Anuncis

Namathis, aprendre amb vídeos educatius

Estàndard

He parlat en altres entrades del moviment The Flipped Classroom, una experiència que tracta de què l’alumne accedeix al contingut objecte d’aprenentatge des de casa o fora de l’escola, com si fossin els tradicionals deures, a través de lliçons per vídeo. I a la classe, per tant, el temps es pot dedicar a altres activitats de tipus col•laboratiu.

En aquesta línia, he trobat Namathis, una web que organitza més de 6.000 vídeos educatius d’Internet (i augmenta dia a dia).  Té com a objectiu oferir videoclases sobre variades matèries per ajudar a estudiants de nivell secundari i superior en el seu estudi.

Namathis cerca i organitza videos de Youtube.com en temes, de manera que l’estudiant pot veure diferents explicacions en vídeo sobre el mateix tema. També pot fer comentaris i preguntes sobre el tema a la comunitat.

The Flipped Classroom, la classe al revés

Estàndard

The Flipped Classroom és una experiència, que em sembla interessantíssima, i que consisteix en la classe a la qual se li ha donat la volta. En resum, es tracta de què l’alumne accedeix al contingut objecte d’aprenentatge des de casa o fora de l’escola, com si fossin els tradicionals deures, a través de lliçons per vídeo. I a la classe, per tant, el temps es pot dedicar a altres activitats de tipus col•laboratiu.

Aquesta tècnica inverteix els models tradicionals d’ensenyament, donant instruccions online des de fora de la classe i traslladant els deures dins de la classe. El mètode tradicional representa al professor com la persona que imparteix la classe i mana deures per l’endemà. En el nou model el professor roman a un costat exercint com a guia i mentre que els alumnes treballen a la classe. El model requereix que els alumnes vegin els videos online a casa, al seu propi espai, en constant comunicació amb altres alumnes i professors mitjançant debats online. És a la classe on els conceptes s’afermen amb l’ajuda del professor.

La tecnologia i les activitats d’aprenentatge són dos components clau d’aquest nou model. Tots dos influencien l’entorn d’aprenentatge de l’estudiant de manera fonamental.

Si ens fixem, en aquesta experiència la tecnologia agafa el rol de transformadora de l’educació. La tecnologia s’utilitza per transmetre la informació més enllà del temps presencial de l’educació formal, i per tant, permet dedicar temps al que és veritablement important: el debat a classe, la reflexió, la col.laboració, la realització de tasques…

Us deixo un vídeo on explica tot això Salman Khan, fundador de la Khan Academy, un lloc web on es poden trobar moltíssims vídeos amb lliçons sobre tota classe de temes del currículum.