Claus per a l’integració de les TIC a l’educació

Estàndard

Tiscar Lara va fer una xerrada el passat setembre per a la xarxa educativa Eduland.

De manera àgil i amena, ens parla de les principals claus perquè un docent sobrevisqui a les TIC amb èxit i sense estrès.

Anuncis

Docents INprenedors

Estàndard

Tíscar Lara va participar en un llibre col·lectiu titulat INprendedores, experiencias y reflexiones sobre el arte del intraemprendizaje dentro de las organizaciones. El seu article és un homenatge a l’esforç dels mestres innovadors i entusiastes que intenten canviar l’educació des de la seva pròpia pràctica docent, experimentant amb la tecnologia i obrint els seus processos metodològics.

Com reconèixer a un professor INprendedor:

  • Empra tecnologies senzilles low-tech, disponibles en plataformes gratuïtes que faciliten l’autoria personal, la gestió de comunicació i la producció documental.
  • Utilitza internet com a mitjà natural per a la publicació dels seus continguts i la difusió entre un públic potencialment massiu.
  • Gaudeix del plaer d’aprendre i compartir l’experiència de descobrir noves aplicacions per millorar la seva docència.
  • Conviu amb la imperfecció, la tolera i la integra com a part del procés d’aprenentatge digital. Es desenvolupa en els entorns beta i, malgrat haver estat format per tenir les respostes perfectes, ara gaudeix també explorant noves preguntes.
  • Inverteix el seu temps “lliure” a aprendre d’una manera “lliure”. El seu procés d’aprenentatge és un procés d’ensenyament per a uns altres, doncs documenta els seus avanços i els comparteix en públic per a la “lliure” consulta d’altres persones.
  • Contagia entusiasme i motiva als iniciats. No es deixa arrossegar per la cultura del lament dels seus companys de professió, poc inclinats i resistents a la incorporació de la competència digital.
  • Es mostra obert a col·laborar en projectes on pugui aportar i aprendre al mateix temps.
  • Construeix la seva identitat digital des del personal i aportant el seu coneixement professional. Està en la major part de les xarxes, les prova, les explora i les utilitza amb estratègia per connectar amb altres persones, conversar i compartir coneixement.

Canvi o maquillatge?

Estàndard

Tiscar Lara és Vicedecana de Cultura Digital a l’Escuela de Organización Industrial EOI. En una conferència oferida fa poc temps a Deusto, i responent a una pregunta del públic sobre la formació del professorat, va fer dues reflexions que haurien de tenir-se en compte en la planificació de la innovació i la formació:

  • La resistència a plantejaments innovadors poden acabar en operacions cosmètiques: canviar alguna cosa perquè res canviï. I d’això comenta a tot el que  el currículum per competències es va deixar pel camí.
  • Els pretextos amb què ens dotem per justificar l’immobilisme respon a impulsos interns, tenen com a causa de fons la pulsió a ensenyar  tal com hem après, la tendència  a ajustar-se a la metodologia que vam viure com alumnes.

La formació ha de la propulsora de la innovació. Cal distingir entre informació i formació.  El discurs oral i escrit és informatiu, però  escassament formatiu.

La formació ha de pivotar en la reflexió per no caure en el “practicisme”, però aquesta és innòcua si no va acompanyada d’un procés deconstructor de concepcions i hàbits latents i constructor d’altres nous, una pràctica no sempre còmoda: cal aprendre “fent” d’una manera diferent, en això no som diferents al nostre alumnes.

[blip.tv ?posts_id=3366941&dest=-1]