Es pot ensenyar a pensar?

Estàndard

Javier Bahón, a la conferència  “¿Se puede enseñar a pensa?r” ens parla de la importància que té, a l’educació d’avui en día, l’ensenyament basat en el pensament, l’objectiu del qual és que els nens desenvolupin hàbits de pensament que els siguin útils en la seva vida diària, alhora que es fan conscients dels seus propis processos mentals.

Actualment els nostres alumnes ja tenen molta informació disponible a la xarxa. Per això els hem d’ensenyar la manera de buscar aquesta informació i la forma de destriar si és correcta o no.

Bahón parla sobre la importància de treballar el pensament crític, de fer judicis crítics basats en bons raonaments. I del pensament creatiu que persegueix que els alumnes crein productes originals. Això els ajudarà a la presa de decisions i a la resolució de problemes amb la millor solució.

Per això Bahón recomana fomentar la curiositat innata dels nens, potenciant que facin preguntes, que estableixin connexions, que siguin creatius i busquin altres punts de vista alternatius.

Anuncis

Tècniques i eines per a les intel·ligències múltiples

Estàndard

Javier Bahón és un mestre i pedagog bilbaí. Però també és Diplomat en Estimulació Primerenca. I un dels grans personatges de les intel·ligències múltiples a Espanya.

Avui he trobat aquesta xerrada seva. Són 32 minuts. Però és impressionant!!!!

Escoltar-lo parlar de competències, de continguts, de metodologia, de neurociència, d’intel·ligències múltiples, és símplement espectacular. I una veritable patada a l’estòmac del nostre sistema educatiu.