Càstig 2.0

Estàndard

Anuncis

Molta tecnologia innova la pedagogia escolar?

Estàndard

Aquí us presento una nova xerrada de Manuel Area, catedràtic de la Universitat de la Laguna.

En aquesta exposició ens parla de com la digitalització de les aules pot (o hauria de…) implicar un canvi important en la metodologia emprada pels professors.

A més a més, ofereix 10 idees clau per innovar l’ensenyament a l’escola 2.0.

http://ullmedia.udv.ull.es/video/88

Recursos educatius en format digital i la seva distribució (2a jornada ITworldEdu)

Estàndard

Avui, segona jornada de l’ITworldEdu 3. I a primera hora del matí taula rodona amb el tema Recursos educatius en format digital i la seva distribució. A la taula, representants de diferents empreses creadores de llibres de text digitals i de material multimèdia.

Moltes idees interessants durant el debat. Sóc de l’opinió que la mateixa revolució que va arribar al món de la música, de la fotografia o de la premsa, acabarà arribant al llibre de text. I segurament podrem desfer-nos d’aquest corsé que és el llibre de text, element que des de sempre hem trobat a l’aula i que crec que limita la que hauria de ser la veritable feina del mestre.

El llibre de text digital haurà de basar-se en tres components:

  • continguts creats per les editorials
  • continguts que trobem a la xarxa
  • continguts creats per professors i alumnes.

I una altra reflexió que he tret de la xerrada: cada cop tinc més clar que la plataforma Àtria impulsada pel Departament té únicament una funció comercial de compra-venda de continguts.

Primera jornada a l’ItworldEdu

Estàndard

Avui ha començat la tercera edició de l’ITworldEdu. I ha començat amn una interessant taula rodona, on han intervingut David Medina (Departement d’Educació), Ferran Ruíz (Consell Superior d’Avaluació), Javier Marsá (Director de l’IES Joan Coromines) i Jordi Adell (Uiniversitat de Castelló).
En aquesta taula rodona s’ha parlat del canvi i la innovació educativa que representa l’EduCAT 1×1.
Com sempre, el meu admirat Jordi Adell ha estat el més contundent. Les seves paraules han refermat que la innovació tecnològica no implica innovació didàctica. La innovació la fan els mestres, no els ordinadors.
I com sempre, ha carregat contra els llibres de text, digitals o no…

Jordi va estar a les Jornades Pedagògiques de Barakaldo i va parlar de com dissenyar activitats amb TIC a les àrees i matèries, d’una manera coherent. La idea no és fer activitats d’informàtica, ni per aprendre a utilitzar les TIC com a eines. Es tracta de què a les matèries d’aprenentatge s’utilitzin les TIC. coherentment.