El sistema educatiu és anacrònic

Estàndard

Al programa Redes, Eduard Punset entrevista a Ken Robinson, líder en educació i creativitat, que crida a a demolir una educació nascuda per a i per les societats industrials. La societat necessita joves creatius i motivats.

En 50 anys, els sistemes educatius no han canviat gens els seus programes i objectius. Per què s’avorreixen els nens i nenes a l’escola? Per què arriben a adults sense tenir idea dels seus propis talents i capacitats?

Anuncis

No em molestis, mamà. Estic aprenent

Estàndard

Al programa Redes, Eduard Punset entrevista a Marc Prensky, un expert en l’educació del futur, un home trencador i creatiu en l’empresa de reformar les aules i els sistemes educatius actuals.

Que l’educació necessita una revolució ningú ho dubta. Les innovacions que viurà el món educatiu acabaran desmuntant tot el sistema que avui dia forma als ciutadans a les escoles i instituts. En aquest procés, la tecnologia, les xarxes socials o els videojocs tindran segurament un paper important, seran eines valuoses per transmetre noves habilitats als joves, les que veritablement necessiten per arribar a la vida laboral i desenvolupar-se socialment en entorns canviants.