Les tres principals dificultats per aplicar la innovació educativa

Estàndard

Ángel Fidalgo va realitzar un treball de recerca realitzat amb més de 300 professors que han aplicat la innovació educativa. La idea era identificar les dificultats que han trobat per portar a terme la seva innovació. Les tres principals barreres que es van trobar van ser:

  • Absència d’indicadors que mesurin la innovació educativa.
  • Escassa o nul·la valoració institucional externa.
  • Escassos recursos de suport.

Les quatre potes de la innovació educativa

Estàndard

Ángel Fidalgo és professor de la Universitat Politècnica de Madrid. He trobat aquest vídeo en el qual ens parla d’innovació.

Per entendre i poder aplicar la innovació educativa s’han de tenir en compte quatre coses:

  • les persones emissores i receptores de la innovació: principalment són el professorat i l’alumnat; la innovació educativa ha d’incloure a tots dos grups.
  • els processos que millora: poden ser qualsevol tipus de metodologia formativa o logística.
  • el coneixement associat (el gran oblidat): no són només els continguts, sinó la informació útil per al procés formatiu (continguts, recursos, web, casos pràctics, projectes, informació general sobre l’assignatura, consells, etc).
  • les tecnologies a utilitzar: les famoses TIC poden ser tant el maquinari (ordinador, projector, pissarra electrònica, ..) com a programari (plataformes e-learning, blog, wikis, etc).

N’hi ha prou que falti una sola d’elles perquè la innovació no prosperi o almenys no sigui tan eficaç com hauria de ser .